Tillbaka till första sidan

Situationen i Bangladesh

I södra Bangladesh pågår en av de värsta humanitära kriserna i regionen på årtionden. Närmare en miljon människor har tvingats fly sina hem i Myanmar, över gränsen till Bangladesh. Största delen är kvinnor och barn.

Deras omständigheter är svåra och de spontant uppbyggda lägren trånga. De flesta har försökt hitta en bit land att bygga ett improviserat hem på. De är i behov av bland annat mat, rent vatten, vardagliga förnödenheter samt sjukvård.

Människors trånga, improviserade hem samt bristen på toaletter och rent vatten ökar risken för att smittosamma sjukdomar sprids. Undernäring är vanligt speciellt hos barn. Den svåra situationen förvärras av monsunregnen som börjar i maj eller juni och pågår i flera månader.

Bangladesh Röda Halvmåne, med stöd från Internationella rödakors- och
rödahalvmånefederationen samt ett tiotal nationella föreningar från hela världen, delar dagligen ut rent vatten och mat, köksutrustning, hygienpaket samt vardagliga förnödenheter som vattendunkar. Därtill byggs toaletter och brunnar för att förbättra möjligheterna till god hygien.

Öppna 360°